הסטודנטים למשפטים בוחרים מוסד לימוד בהתאם ליוקרתו ומצפים שימצא להם התמחות

אלפי סטודנטים למשפטים יוצאים מדי שנה אל השוק המשפטי הרווי ומשתלבים במשרות התמחות בפירמות עורכי הדין, בחברות ובמגזר הציבורי, במגוון רחב של תחומים.

רבות נכתב על שוק עריכת הדין הרווי, על כשליו המובנים, על היחלשות המקצוע ובאופן כללי הפכה הקריאה לויתור על לימודי המשפטים לרווחת על ידי אישים בולטים שונים, האחרון שבהם היה שר הכלכלה, נפתלי בנט. להמשיך לקרוא

ענף המשפט לוקח אחריות חברתית

הנתונים שהציגה קודקס, היו מפתיעים למדיי. מקרב עשרות הסטודנטים שהשתתפו בסקר, כלל הסטודנטים ללא יוצא דופן (100%), העידו כי היו פעילים במסגרת התנדבותית/חברתית כלשהי לאורך התואר.עוד עלה, כי הסטודנטים היו פעילים במגוון מסגרות התנדבותיות, מרביתן קשורות בטבורן לעולם התוכן המשפטי, בעוד שאחרות הינן מסגרות התנדבותיות כלליות יותר.

מהסקר עלה כי 47% מהסטודנטים התנדבו במהלך התואר לפעילות במסגרת קליניקות משפטיות, בעוד ש-36% היו פעילים בפר"ח, 14% התנדבו בתנועה למלחמה בעוני (הל"ב), 19% התנדבו בבתי המשפט השונים ו-5% מהסטודנטים היו פעילים בפרויקט גל.

נתון מרשים מיוחס להיקף הפעילות ההתנדבותית, כ-56% מהסטודנטים העידו שהיו מעורבים לאורך התואר ביותר ממסגרת התנדבותית אחת.

 התפלגות הגופים בהם התנדבו הסטודנטים לאורך שנות התואר

קליניקה משפטית

47%

פר"ח

36%

מבואות משפט

3%

ארגון הל"ב

14%

שכר מצווה

8%

פרויקט גל

5%

קרן אימפקט

0

אחר

53%

התנדבות בבית המשפט

19%

פעיל ביותר ממסגרת התנדבותית אחת

56%

 * הערה: הנתון הכללי עולה על 100% לאור העובדה שחלק מהמשתתפים מתנדבים ביותר ממסגרת התנדבותית אחת.

הסטודנטים הציגו מגוון מניעים שהובילו אותם ליטול חלק בפעילות חברתית לאורך התואר. 39% מהסטודנטים למשפטים, העידו שהמקור להתנדבותם נעוץ באג'נדה חברתית, בעוד ש-17% מתנדבים ממניע אישי. נראה שאנונימיות הסקר, היא שאפשרה לסטודנטים לחשוף את הנתון המפתיע הבא – 22% מהסטודנטים הודו שהמניע לפעילותם החברתית נעוץ בכך שהיא מעניקה להם שורה משמעותית בקורות החיים, שחשובה למשרדי עורכי הדין – מעסיקיהם לעתיד.

עוד מניעים שפירטו הסטודנטים, מתייחסים לרצון לפעול לצמצום פערים חברתיים, רצון לתרום, שאיפה למעורבות בקהילה, גיוון, סטאטוס הפעילות ואפילו כסף.

 המניעים שהובילו את הסטודנטים להשתתפות בפעילות התנדבותית

שורה משמעותית בקורות החיים

22%

אג'נדה חברתית

39%

מניע אישי

17%

אחר

22%

פירוט מניע אחר:

  1. פערים חברתיים.
  2. רצון לתרום.
  3. כסף.
  4. מעורבות בקהילה.
  5. גיוון.
  6. רצון לשפר את המצב הקיים באוניברסיטה.
  7. עניין אישי בתחום.
  8. הערך החברתי (סטאטוס) של הפעילות.
  9. שינוי פני החברה בישראל.

משרדי עורכי הדין, אשר חרטו על דגלם אג'נדה חברתית, כחלק משגרת הפעילות במשרד, ישמחו לגלות, כי על פי נתוני קודקס, תהיה לכך השפעה מכרעת על רצון הסטודנטים למשפטים להתמחות דווקא במשרדם. 55% מהסטודנטים העידו כי אג'נדה שכזו, תשפיע על רצונם להתמחות במשרד, 28% ציינו שהדבר לא ישפיע על בחירתם, בעוד ש-17% מהסטודנטים ציינו שאינם יודעים עד כמה האג'נדה החברתית של המשרד, תשפיע על רצונם להתמחות בו.

 עוד נשאלו הסטודנטים, במסגרת הסקר, עד כמה תשפיע העובדה כי המשרד בו הם מעוניינים להתמחות, מעודד התנדבות חברתית, על בחירתם לקחת חלק בפעילות התנדבותית. גם כאן, התשובות היו מעודדות. 19% מהסטודנטים העידו שעובדה זו תשפיע מאוד על רצונם לקחת חלק בפעילות כזו, 26% העידו שעובדה זו תשפיע, 44% ציינו שתשפיע במידה מועטה, בעוד ש-11% בלבד ציינו כי המעורבות החברתית של המשרד לא תשפיע כלל על רצונם ליטול חלק בפעילות חברתית-התנדבותית.

 התפלגות השפעת האג'נדה החברתית של המשרד על רצון הסטודנטים להתנדב

תשפיע מאוד

19%

תשפיע

26%

תשפיע במידה מועטה

44%

לא תשפיע

11%

חברת קודקס חרטה על דגלה מיום הקמתה, קידום ועידוד מעורבות חברתית של הסטודנטים למשפטים בישראל, כחלק מתפיסתה הערכית. מדי שנה מעניקה החברה מלגת הצטיינות חברתית, בהיקף של אלפי שקלים, לסטודנטים הלומדים בשנה השנייה של התואר במשפטים, התורמים לקהילה לאורך לימודי התואר. השנה תוענק המלגה במהלך חודש יוני, בשיתוף משרדי עורכי הדין המובילים בישראל, שנציגיהם יכהנו בועדת הבחירה  של הזוכים.

אלינור מור-סיטבון, מנכ"ל קודקס: "הבחירה להעניק את המלגה בשנים הראשונות של התואר, נועדה לעודד את הסטודנטים להשתלב בפעילויות חברתיות לכל אורך התואר, טרם כניסתם להתמחות, שעתידה להיות אינטנסיבית ולמלא את מרבית זמנם. העלאת המודעות של הסטודנטים לחשיבות ההשתלבות בפעילויות החברתיות עולה בקנה אחד עם ערכיה של קודקס ושלובה יד ביד עם מערכת הערכים של מרבית המעסיקים בישראל, שאנו מלווים לכל אורך השנה".

בנוסף, משתתפים עובדי קודקס בפרויקט "עולים ביחד", לשילוב וקידום אקדמאים יוצאי אתיופיה בעולם התעסוקה המשפטי; וכן מעניקה החברה פלטפורמה טכנולוגית לגיוס מתנדבים עבור הפרויקט המשפטי התנדבותי – גל, ובמסגרת זו אף מציעה מלגה ע"ס 2,000 ש"ח לצוותי הפרויקט.

את הפעילות החברתית ניתן לבחון ממגוון פרספקטיבות, ביקשנו לשמוע מרואי צור, סטודנט למשפטים בשנה ב' מאוניברסיטת ת"א, מנכ"ל פרויקט גל, איך תופסים הסטודנטים המעורבים בפרויקט, את חשיבות העשייה החברתית.

 מהו פרויקט גל ומה האג'נדה שהוא מקדם?

 "פרויקט גל הינו פרויקט סטודנטיאלי התנדבותי אשר הוקם בשנת 2005 תחת החזון של יצירת מקסימום פרטים המשפיעים על שיפור סביבתם והחברה, תוך נקיטת יוזמה אישית, יצירתיות וחתירה מתמדת לצדק חברתי.

הפרויקט מונה כ-80 מתנדבים ופועל בקרב סטודנטים למשפטיים ב-4 מוסדות לימוד: אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית והמכללה למנהל, וצפוי להתפתח בשנה הקרובה למוסדות נוספים, בהם אוני' חיפה.

מטרת הארגון הינה קידום עשייה חברתית באמצעות מגוון רחב של כלים בדגש על כלים משפטיים. פעולת הארגון מתבצעת בצוותי עבודה המורכבים מסטודנטים למשפטים הפועלים במשותף לקידום מגוון יוזמות חברתיות. כלל הצוותים מלווים ע"י רכזי הפרויקט ואנשי מקצוע (ביניהם אנשי אקדמיה, משפטנים ואישי ציבור) המסייעים בהשגת הידע המקצועי הרלוונטי.

ייחודו של "פרויקט גל" נעוץ בפן היזמות החברתית. כל צוות הוא מעין ארגון עצמאי של יזמות חברתית באופן שבו מזוהה עוולה חברתית, נחקר ומאופיין הפער, מתוכנן ומפותח הפיתרון ולבסוף גם מובילים צוותי הפרויקט למימוש הפיתרון. הגדולה היא ביכולת להשיג הישגים ארוכי טווח ובאפשרות שהוא מעניק למתנדבים לקרב נושאים הקרובים ללבם".

 מהם התחומים המרכזיים שהפרויקט מקדם כיום?

 "הארגון מוביל פרויקטי יזמות חברתית במספר תחומים עיקריים ביניהם: עולם הצרכנות, איכות הסביבה, זכויות עובדים ושוויון חברתי. בין היזמויות המרכזיות שאנו מובילים בימים אלה: קידום שקיפות תעריפים ומסלולים בתחום הסלולאר (צרכנות), הגנה על התארגנויות עובדים בהתהוות (זכויות עובדים), קידום פתרון למחסום השפה של אוכלוסיות מסוימות למול אגפי הגבייה (שוויון חברתי), מהלך להרחבת השימוש בדודי שמש במקום דודי חשמל בדירות מושכרות (איכות סביבה+צרכנות) ועוד יזמויות חברתיות רבות.

הארגון פועל תוך קידום הצעות חוק בכנסת, קידום יוזמות מול משרדי ממשלה וגופי מנהל, ניהול מאבקים משפטיים וציבוריים, קידום שיתופי פעולה עם מועצות מקומיות ובאופן רחב וכולל – הובלה של שינויים חברתיים".

  מה מידת התמיכה של משרדי עורכי הדין בפרויקט והאם הם מעורבים בו באופן כלשהו?

 " כיום אין שיתוף פעולה רשמי מול משרדי עו"ד, אולם חלק מהצוותים פונים לייעוץ וסיוע מעורכי דין בנושאים ספציפיים לצד הסתייעות באנשי האקדמיה. יש להדגיש כי הארגון ישמח לחזק את שיתוף הפעולה עם המשרדים ולזכות בחסותם הן בסיוע מקצועי בנושאי ספציפיים והן בסיוע לקיום והרחבה של פעילות הארגון".

 באיזה אופן לדעתך, תורמת ההתנדבות במסגרת הפרויקט לסטודנטים?

 "מעבר לתרומה לחברה, התנדבות בפרויקט גל תורמת לסטודנטים במספר מישורים – ראשית ההתנדבות מאפשרת לסטודנט לעסוק בנושאים משפטיים חברתיים אשר לא מהווים חלק מהלימוד בפקולטה ויתכן אף לא יהיו מנת חלקו בעתיד. בכך סטודנטים שהגיעו לפקולטה למשפטים מתוך תפיסה שהם רוצים "לשנות את העולם" יכולים לעשות זאת. שנית הסטודנט רוכש ניסיון בנושאים פרקטיים שונים שישמשו אותו בעתידו המקצועי. שלישית והחשוב ביותר בראייתי – הסטודנט פועל כחלק מקבוצה והארגון מאפשר לו לקדם יוזמות ורעיונות אישיים שלו, הארגון לא קובע את הנושאים, אלא הסטודנט עצמו שמקבל את מירב התמיכה מהארגון".